about Roy

RoyBook.com là blog của một thằng điên thích ghi nhật ký, một ngày nó nhận ra ghi nhật ký tốn giấy vl, lại dễ bị thất lạc, cũng khó mang theo khắp mọi nơi nó đi, nên nó lên mạng viết. Thế là RoyBook ra đời, yep.